Month: May 2022

Ondersteuning bij het op orde brengen van de informatiehuishouding

In het jaar 2021 heeft de rijksoverheid het actieplan Open op Orde op touw gezet. Het doel van dit plan is om de informatiehuishouding van de overheid weer professioneel te structureren. De digitale omgevingen hebben de afgelopen jaren namelijk nogal eens voor problemen gezorgt, steeds vaker leverde een gebrekkige informatiehuishouding dan ook problemen op. Om […]